Imię: Emilia Nazwisko: Lesiewska

 • NIE
 • Kobieta
 • Emilia
 • Lesiewska
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • ul. Matejki, ul. Mokotowska 51/53
 • Polak
 • na powierzchni
 • donos/denuncjacja, inne zagrożenie, szantaż/szmalcowanie zakończone wykupieniem, w mieszkaniu
 • Ciotka Wandy Lesiewskiej, przyjaciółki Jadwigi Bałaban. Udziela schronienia Bałabanom, którzy w kwietniu 1943 uciekają z Przemyśla do Warszawy. Dzień po ich przyjeździe w domu pojawia się granatowy policjant z agentem w cywilu. Znają nazwisko Bałabanów. Akceptują wyjaśnienie, że Bałaban ukrywa się jako oficer WP, ale mimo to szantażują go i zabierają 3 tysiące złotych. Napominają, żeby Bałabanowie nikomu o tym nie wspominali. Lesiewska powiadomiona o szantażu przenosi Bałabanów na Okęcie, do swojej siostrzenicy, Janiny de Valenciennes.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • donos, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, szantaż, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 5 – 6