Mokotowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Mokotowska
 • 51/53
 • Mieszkanie Emilii Lesiewskiej
 • na powierzchni
 • powstanie warszawskie
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, choroby, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Jadwiga Bałaban przyjeżdża do Emilii 1 sierpnia 1944, zostaje odcięta, nie może wrócić na Okęcie.

 • Str. 5 – 6