Imię: Natan z żoną Nazwisko: Liliental

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Natan z żoną
  • Liliental
  • Tak
  • Żyd
  • Wyprowadziła ich z getta Helena Korzeniowska-Korazin i umieściła, razem z czterema członkami ich rodziny, w domu swojego stryjostwa w Warszawie. Po denuncjacji, przeprowadziła ich innego mieszkania.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa