Imię: Cypora Nazwisko: Lichtensztejn

 • NIE
 • Kobieta
 • Cypora
 • Lichtensztejn
 • Tak
 • Warszawa getto; ul. nieznana
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Żona Józefa, matka czteroletniej dziewczynki. Wyprowadziła ją z getta Helena Korzeniowska-Korazin i umieściła, razem z pięcioma członkami jej rodziny, w domu swojego stryjostwa w Warszawie. Po denuncjacji, przeprowadziła ją do innego mieszkania.

 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa