Imię: Józef Nazwisko: Lichtensztejn

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Lichtensztejn
  • Tak
  • Warszawa getto; ul. nieznane
  • Żyd
  • Brat Adama, mąż Cypory, ojciec czteroletniej dziewczynki. Wyprowadziła go z getta Helena Korzeniowska-Korazin i umieściła, razem z pięcioma członkami jego rodziny, w domu swojego stryjostwa w Warszawie. Po denuncjacji, przeprowadziła do innego mieszkania.

  • pomoc
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa