Imię: Adam Nazwisko: Lichtensztejn

  • NIE
  • Kobieta
  • Adam
  • Lichtensztejn
  • Tak
  • Warszawa getto; ul. nieznana
  • Żyd
  • Brat Józefa. Wyprowadziła go z getta Helena Korzeniowska-Korazin i umieściła, razem z pięcioma członkami jego rodziny, w domu swojego stryjostwa w Warszawie. Po denuncjacji, przeprowadziła do innego mieszkania. Po wojnie ożenił się z Heleną, ale po kilku latach wzięli rozwód.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa