Given name: Cypora Family name: Lichtensztejn

 • NO
 • Female
 • Cypora
 • Lichtensztejn
 • Yes
 • Warszawa getto; ul. nieznana
 • Jewish
 • in an apartment
 • Żona Józefa, matka czteroletniej dziewczynki. Wyprowadziła ją z getta Helena Korzeniowska-Korazin i umieściła, razem z pięcioma członkami jej rodziny, w domu swojego stryjostwa w Warszawie. Po denuncjacji, przeprowadziła ją do innego mieszkania.

 • Poles operations, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence