Given name: Natan z żoną Family name: Liliental

  • NO
  • Male
  • Natan z żoną
  • Liliental
  • Yes
  • Jewish
  • Wyprowadziła ich z getta Helena Korzeniowska-Korazin i umieściła, razem z czterema członkami ich rodziny, w domu swojego stryjostwa w Warszawie. Po denuncjacji, przeprowadziła ich innego mieszkania.

  • Poles operations, help
  • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence