Given name: Józef Family name: Lichtensztejn

  • NO
  • Male
  • Józef
  • Lichtensztejn
  • Yes
  • Warszawa getto; ul. nieznane
  • Jewish
  • Brat Adama, mąż Cypory, ojciec czteroletniej dziewczynki. Wyprowadziła go z getta Helena Korzeniowska-Korazin i umieściła, razem z pięcioma członkami jego rodziny, w domu swojego stryjostwa w Warszawie. Po denuncjacji, przeprowadziła do innego mieszkania.

  • help
  • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence