Given name: Adam Family name: Lichtensztejn

  • NO
  • Female
  • Adam
  • Lichtensztejn
  • Yes
  • Warszawa getto; ul. nieznana
  • Jewish
  • Brat Józefa. Wyprowadziła go z getta Helena Korzeniowska-Korazin i umieściła, razem z pięcioma członkami jego rodziny, w domu swojego stryjostwa w Warszawie. Po denuncjacji, przeprowadziła do innego mieszkania. Po wojnie ożenił się z Heleną, ale po kilku latach wzięli rozwód.

  • Poles operations, help
  • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence