Imię: Szymon Nazwisko: Weinberg

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Szymon
  • Weinberg
  • Tak
  • Żyd
  • Po stronie aryjskiej pomagała mu Józefa Kwiatkowska.

  • pomoc