Imię: Antoni Nazwisko: Luksemburg

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Antoni
  • Luksemburg
  • Nie
  • Mokotowska
  • Żyd
  • Ukrywał się z żoną i dzieckiem na Mokotowskiej. Po stronie aryjskiej pomagała im Józefa Kwiatkowska. Został aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany z rodziną.

  • mieszkaniowe, pomoc, śmierć
  • gestapo/żandarmeria