Imię: małżeństwo Nazwisko: Gołębiowscy

  • NIE
  • Mężczyzna
  • małżeństwo
  • Gołębiowscy
  • Tak
  • Żyd
  • Po stronie aryjskiej pomagała im Józefa Kwiatkowska. Po wojnie w Częstochowie.

  • pomoc