Imię: Antoni Nazwisko: Krajewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Antoni
  • Krajewski
  • Tak
  • brak informacji
  • Żyd
  • Wyszedł z getta. Ukrywał się po stronie aryjskiej. Pomagała mu Józefa Kwiatkowska.