Imię: Maria Krystyna Nazwisko: Dłutowska

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria Krystyna
 • Dłutowska
 • Dłutowska
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Radość ul. nieznana
 • Polak
 • Córka Stefanii, przed wojną i na początku okupacji mieszkała z matką w Warszawie, później przeprowadziły się do Radości. Od 1943 r. do wyzwolenia, Stefania i Maria Dłutowskie ukrywały w swoim mieszkaniu w Radości :Blumę Goldman, jej wnuka Jerzego, Leona Leinkrama, jego córkę Ruth i siostrzeńca Michała, oraz Martę Lenecką. Później dzieci, Ruth i Michała, umieściła w innych miejscach. Mimo, że Stefania była szantażowana, pewnego razu zmuszona do zapłacenia okupu, wszystkie osoby przeżyły wojnę.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków
 • dzieci, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa