Imię: Jerzy [wnuk Blumy Goldman] Nazwisko: nieznane (Goldman?)

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jerzy [wnuk Blumy Goldman]
 • nieznane (Goldman?)
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Radość ul. nieznana
 • Żyd
 • Od 1943 r. ukrywał się, ze swoją babką Blumą Goldman i kilkoma innymi Żydami, w Radości u Stefanii i Marii Dłutowskich. Przeżyli. Po wojnie wyjechał z Polski.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą