Imię: Bluma Nazwisko: Goldman

 • NIE
 • Kobieta
 • Bluma
 • Goldman
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Radość ul. nieznana
 • Żyd
 • Od 1943 r. ukrywała się, ze swoim wnukiem Jerzym i kilkoma innymi Żydami, w Radości u Stefanii i Marii Dłutowskich. Przeżyli. Po wojnie wyjechała z Polski.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • pomoc
 • dzieci, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą