Od 1943 r. do wyzwolenia, Stefania i Maria Dłu...

  • NIE
  • Od 1943 r. do wyzwolenia, Stefania i Maria Dłutowskie ukrywały w swoim mieszkaniu w Radości :Blumę Goldman, jej wnuka Jerzego, Leona Leinkrama, jego córkę Ruth i siostrzeńca Michała, oraz Martę Lenecką. Później dzieci, Ruth i Michała, umieściła w innych miejscach. Mimo, że Stefania była szantażowana, pewnego razu zmuszona do zapłacenia okupu, wszystkie osoby przeżyły wojnę.

  • 1943-00-00
  • 1945-00-00
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa