Dawny Wydział Walki z Epidemiami zastąpiony pr...

 • TAK
 • Dawny Wydział Walki z Epidemiami zastąpiony przez dział Sanitarno-Higieniczny - kąpieliska i punkty pozostały przy TOZ - kieruje dr Chain. On z ramienia TOZ i dr Wyszewiański z ŻSS wchodzili w skład Rady Zdrowia powołana przez Milejkowskiego 1942 - czynnik opiniodawczy w sprawach zdrowotnych getta - L. Hirszfeld

 • 1942
 • w getcie
 • administracyjne, społeczne
 • Judenrat, lekarze, medycyna, medyczne, TOZ, ŻSS
 • Tursz, M, "Jak kształtował się sanitariat w ghetcie warszawskim", Relacja w Archiwum Yad Vashem

 • Powiązani ludzie:

  • Chain Józef

   lekarz, na czele Działu Sanitarno-Higienicznego TOZ; zakładnik - 21-07-42 Liga Przeciwgruźlicza;autor relacji Iop2YV...

  • Wyszewiański Nieznane

   dr, z ramienia ŻSS wchodzi w sk3ad Rady Zdrowia Chain: 3ącznik delegowany do TOZ przez ŻSS

  • Milejkowski Izrael

   Prowadzi badania naukowe - lekarz Szpitala Żydowskiego; odpowiedzialny za wszystkie sprawy sanitarne i lekrskie w ge...

  • Hirszfeld Ludwik

   1942: przewodniczy Radzie Zdrowia; organizator kursów medycznych. Tyszka: na czele Rady Zdrowia