Imię: Nieznane Nazwisko: Wyszewiański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wyszewiański
  • Wyszywiański
  • dr, z ramienia ŻSS wchodzi w sk3ad Rady Zdrowia Chain: 3ącznik delegowany do TOZ przez ŻSS

  • lekarze
  • zginą3, inne relacje: Iop2YV03/2355

  • M. Tursz