Imię: Ludwik Nazwisko: Hirszfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ludwik
  • Hirszfeld
  • 1942: przewodniczy Radzie Zdrowia; organizator kursów medycznych. Tyszka: na czele Rady Zdrowia

  • lekarze
  • biała głowa, duma getta. i inne relacje: IIop2YV033/648, Iop2YV033/2010, 164, Iop2YV033/1161, Iop2YV03/2521

  • Tursz, M

  • i inne relacje: IIop2YV033/648, Iop2YV033/2010, 164, Iop2YV033/1161, Iop2YV03/2521