Imię: Nieznane Nazwisko: Zajdler (?)

  • NIE
  • Kobieta
  • Zajdler (?)
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • rozpoznanie
  • Lekarka. Prawdopodobne nazwisko: Zajdler. W relacji występuje jako "dr X."Pani dr X., będąc u p. dr Garlickiej w sprawie kennkarty dla swojej wychowanicy, została aresztowana wraz z nią i innymi "pacjentkami" przez gestapo. Przyznała się do żydowskiego pochodzenia, została stracona.

  • działania Niemców, śmierć
  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 312-315