Imię: Nieznane Nazwisko: Garlicka

 • NIE
 • Kobieta
 • Garlicka
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Lekarka. Pomagała wyrabiać fałszywe kennkarty. Aresztowana przez gestapo trafiła do Oświęcimia, gdzie zginęła.

 • działania Polaków, pomoc, śmierć
 • gestapo/żandarmeria, inna pomoc
 • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 312-315