Imię: Melania Nazwisko: Markowska

 • NIE
 • Kobieta
 • Melania
 • Markowska
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Pacjenta dr Zajdler (?), pośredniczyła przy wyrabianiu fałszywych kennkart. Aresztowana przez gestapo.

 • działania Polaków, pomoc
 • gestapo/żandarmeria, inna pomoc
 • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 312-315