Imię: Zofia Nazwisko: Myzel (Majzels)

  • NIE
  • Kobieta
  • Zofia
  • Myzel (Majzels)
  • Tak
  • Żyd
  • Ukrywała się z siostrą Aliną. Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Zmarła po wojnie w mieszkaniu Kwiatkowskiej.

  • pomoc