Poznańska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Poznańska
  • 21/8
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc
  • Mieszkanie Józefy Kwiatkowskiej.