Imię: Alicja Nazwisko: Eiger

  • NIE
  • Kobieta
  • Alicja
  • Eiger
  • Tak
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Po wojnie w Londynie.

  • działania Polaków, pomoc