Imię: Sura Nazwisko: Braum

 • NIE
 • Kobieta
 • Sura
 • Braum
 • primo voto Zofia Prasałek
 • Paprocka Mania, Anna Budzyńska
 • około 1918
 • Staszów woj. kieleckie
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Mokotów, Śródmieście
 • Staszów
 • ul. Hoża 32; ul. Pańska 41; Aleja Przyjaciół 3, Nowogrodzka 23; ul. Krucza 6; ul. Puławska 162; ul. Nowowiejska 14; ul. Lwowska 3; ul. Lwowska 6; ul. Piękna 38
 • Żyd
 • zły
 • w mieszkaniu
 • donos/denuncjacja, inne zagrożenie, rozpoznanie
 • Jej rodzicami są Chaim i Chaja z domu Bulera. Ojciec umiera w 1920, matka z Surą i jej rodzeństwem przenosi się do Warszawy; mieszkają przy Hożej. Tuż przed wybuchem wojny Sura zostaje zwolniona z pracy w hotelu Bristol; dyrektor tłumaczy jej, że powodem jest jej żydowskie pochodzenie. Rodzina Braumów często robi zakupy w sklepie z owocami Prasałków. Sura poznaje syna właścicieli sklepu, Kazimierza Prasałka, z którym ma stały kontakt także po przeniesieniu się Braumów do getta. Prasałek dostarcza aryjskie dokumenty Surze i jej siostrze, obie wyprowadza z getta, stara się znaleźć im bezpieczne schronienie. Wspiera finansowo matkę Sury i jej rodzeństwo, nadal mieszkających w getcie, do chwili ich wysiedlenia w 1942. Sura zostaje uprzedzona o nalocie Gestapo, na krótko wprowadza się do mieszkania Kazimierza przy Puławskiej. Tam także pojawiają się Niemcy, Sura unika spotkania z nimi; Kazimierz zostaje wezwany i skatowany w Al. Szucha. Po zwolnieniu załatwia Surze nowe dokumenty. Po upadku powstania warszawskiego Sura i Kazimierz trafiają do obozu w Turyngii. Po wyzwoleniu Kazimierz przez rok pracuje dla UNRA; wraca z Surą do Polski w 1946. W 1948 biorą ślub. Rodzina Kazimierza zrywa z nimi kontakt z powodu braku ślubu kościelnego. Koło 1960 Prasałkowie zamierzają wyjechać do Kanady, gdzie żyje siostra Sury.

 • powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • administracyjne, działania Niemców, działania Polaków, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi