Marszałkowska róg Hożej Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Marszałkowska róg Hożej
 • Sklep z owocami Prasałków
 • na powierzchni
 • przed gettem
 • działania Polaków, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, znajomi
 • Sura Braum wyjaśnia Prasałkom, że musi przeprowadzić się z rodziną do getta; Kazimierz Prasałek jest zmartwiony tą perspektywą.

 • Str. 2