Imię: Maria Nazwisko: Borucka

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria
 • Borucka
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Al. Przyjaciół 3
 • Polak
 • na powierzchni
 • Jest dozorczynią; mieszka i pracuje w dzielnicy niemieckiej. Prawdopodobnie w 1941 Kazimierz Prasałek umieszcza u niej swoją przyjaciółkę, wyprowadzoną z getta Surę Braum. Sura ma aryjskie dokumenty; Borucka wie, że Sura jest Żydówką.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, życie prywatne/życie codzienne
 • gospodarze, inna pomoc, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
 • Str. 2