Imię: Adolf Nazwisko: Berman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adolf
  • Berman
  • 1906
  • 1979
  • Członek dyrekcji "Centosu". Psycholog, przed wojną kierownik poradni psychologicznej. W getcie działacz społeczno-oświatowy. Po opuszczeniu getta w 1942 r. sekretarz Rady Pomocy Żydom. Od 1947 do 1949 przewodniczący Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. W 1950 wyemigrował do Izraela. Działacz Międzynarodowej Federacji Bojowników Ruchu Oporu /FJR/, poseł do parlamentu, autor licznych publikacji n.t. getta warszawskiego.

  • działacze
  • Str. 3