Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, koszty, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, znajomi
  • Witold Bieńkowski działa w referacie żydowskim Delegatury.

  • Str. 8 – 9