Witold Bieńkowski za jedno z najważniejszych z...

 • NIE
 • Witold Bieńkowski za jedno z najważniejszych zadań uważa stworzenie klimatu w społeczeństwie, pozwalającego na ocalenie tysięcy Żydów. Działanie tego typu i przełamywanie żywych w społeczeństwie polskim przesądów wydaje mu się ważniejsze nawet niż ratowanie poszczególnych jednostek. W Radzie Pomocy Żydom podobne stanowisko prezentuje dr Adolf Berman, który stawia sobie cele, budujące klimat przychylności dla Żydów; przeciwstawia się biurokratycznemu, mechanicznemu rozdzielaniu dotacji. Kształtowaniu opinii społecznej służą akcje legalizacyjne i opieka materialna, zwalczanie szantażystów. Pojawiają się dzięki temu oficjalne wypowiedzi osób, związanych z rządem, potępiające szantaże i konkretne działania aparatu śledczego, mające na celu likwidację szantażystów. Sam Bieńkowski twierdzi, że podpisał 117 wyroków, mających na celu likwidację szantażystów, twierdzi, że było ich koło 220.

 • 1943-00-00
 • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa
 • Str. 8 – 9
 • Powiązani ludzie:

  • Bieńkowski Witold

   Działacz "Żegoty". Brał udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kw...

  • Berman Adolf

   Członek dyrekcji "Centosu". Psycholog, przed wojną kierownik poradni psychologicznej. W getcie działacz sp...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Witold Bieńkowski działa w referacie żydowskim Delegatury.