Imię: Krystyna Nazwisko: Babińska-Kościałkowska

 • NIE
 • Kobieta
 • Krystyna
 • Babińska-Kościałkowska
 • Babińska
 • 1925-00-00
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Bracka 18
 • Polak
 • Córka Zofii Babińskiej, która prowadziła pensjonat na Brackiej. Miała starszą siostrę Danutę. Razem z siostrą zaczęła dostarczać żywność do getta dla znajomych i byłych sąsiadów. Spotykały się z nimi w sądach na Lesznie. Często zakładały opaski i wchodziły do getta. Pensjonat matki często służył za schronienie dla Żydów. Pomimo częstych rewizji nie odmawiano pomocy. W pensjonacie często nocowali i żywili się Żydzi. Z pomocy korzystali między innymi: Janina i Julian Wolmanowie z dziećmi Wacławem i Aliną; Goldbergowa z siedmioletnim synem; Melania Przepiórkowa; Hanna Landau z ciotką.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków
 • inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa