Imię: Julian Nazwisko: Wolman

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Julian
 • Wolman
 • Tak
 • Bracka 18
 • Żyd
 • Ożeniony z Janiną. Miał dwoje dzieci Wacława i Alinę. W czasie pobytu na stronie aryjskiej wielokrotnie, w sytuacjach trudnych, nocowali w pensjonacie Zofii Babińskiej na Brackiej. Zofia pomagała im też finansowo, często żywili się w pensjonacie.

 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, pomoc lokalowa