W pensjonacie Zofii Babińskiej często nocowali...

  • NIE
  • W pensjonacie Zofii Babińskiej często nocowali i żywili się Janina i Julian Wolmanowie z dziećmi Wacławem i Aliną. Zofia udzielała im tez pożyczek. Z podobnej pomocy korzystała też była sąsiadka, Goldbergowa z siedmioletnim synem, która wróciła do getta i zginęła. Po likwidacjo getta do powstania warszawskiego, ukrywała się w pensjonacie Melania Przepiórkowa, o wybitnie semickim wyglądzie (zginęła w czasie powstania). Zawsze znajdowała pomoc Hanna Landau i jej ciotka. Zawsze pomagały jej dwie córki, Danuta i Krystyna.

  • 1940-00-00
  • 1944-00-00
  • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa