Od stycznia do września 1943 r., Teresa Preker...

  • NO
  • Od stycznia do września 1943 r., Teresa Prekerowa przetrzymywała w swoim mieszkaniu w Skolimowie Żyda legitymującego się dokumentami na nazwisko Jan Zieliński.

  • 1943-01-00
  • 1943-09-00
  • Ghetto Uprising, deportation
  • Poles operations, help
  • long-lasting help, housing assistence , with Aryan documents