Given name: Jan Family name: Zieliński

 • NO
 • Male
 • Jan
 • Zieliński
 • nieznane
 • No data
 • Skolimów ul. nieznana
 • Jewish
 • Od stycznia do września 1943 r., Teresa Prekerowa przetrzymywała go w swoim mieszkaniu w Skolimowie.

 • Ghetto Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • long-lasting help, housing assistence