Given name: mała żydowska dziewczynka Family name: nieznane

 • NO
 • Female
 • mała żydowska dziewczynka
 • nieznane
 • prawdopodobnie 1940 r.
 • Warszawa - getto
 • Yes
 • Czerniakowska 137; Częstochowa
 • Jewish
 • other
 • lack
 • Mała, około 2,5-letnia dziewczynka, porzucona przez kogoś w bramie na Mokotowskiej, w okolicach dzisiejszego teatru Współczesnego. Wiosną 1942 r. znalazła ją w bramie, zapłakaną, Teresa Dobrska (później Preker), Polka pomagająca już Żydom. Wzięła małą do domu, umyła, nakarmiła, ubrała. Dziecko nie mówiło po polsku, znało jedynie kilka słów po żydowsku. Po tygodniu, Teresa podrzuciła małą, z kartką *nazywam się Ania* do klasztoru sióstr nazaretanek na Czerniakowskiej. W czasie powstania warszawskiego, dziewczynka została ewakuowana z całym sierocińcem do Częstochowy. Przeżyła. Jej powojenne losy, ani nazwisko nie są znane.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • children, other help, monastery/church, stranger, long-lasting help, housing assistence