Skolimów [gospodarstwo męża Teresy Prekerowej] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Skolimów [gospodarstwo męża Teresy Prekerowej]
  • in an apartment
  • housing
  • Majątek męża Teresy Prekerowej w Skolimowie, w którym ukrywał się Jan Zieliński.