Given name: Nieznane Family name: Sołowiejczyk

 • NO
 • Male
 • Sołowiejczyk
 • No data
 • From Warsaw
 • no information
 • Jewish
 • other
 • lack
 • other danger
 • Jeden z Żydów pracujących w warszawskim jachtklubie, ukrywający się później w mieszkaniu Zygmunta Szczękulskiego, a po wybuchu powstania razem z Celnikami i Hanną Kaliną w bunkrze w ruinach getta.

 • Warsaw Uprising
 • housing, private/everyday life
 • contacts with other Jews , acquaintances