Given name: Saul Family name: Celnik

 • NO
 • Male
 • Saul
 • Celnik
 • Yes
 • From Warsaw
 • no information
 • Jewish
 • other, basement, hiding place in an apartment , in an apartment
 • lack
 • other danger, in an apartment
 • Jeden z braci pracujący w warszawskim jachtklubie przy naprawie niemieckich łodzi. Ukrywał się w mieszkaniu Zygmunta Szczękulskiego razem z bratem i Ann Celnik (Hanną Kaliną) Późniejszy mąż Ann. Po wybuchu powstania warszawskiego ukrywał się z bratem Jakubem i Ann w ruinach getta. Zbudowali wspólnie duży bunkier składający się z kilku pomieszczeń. Pomogli łącznie siedemnastu innym osobom, przyjmując ich do bunkra i mieszkając razem z nimi. Po wojnie wyjachał z żoną, Ann (Hanną Kaliną) najpierw do Niemiec później do USA.

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, housing, help, work, private/everyday life
 • other help, contacts with other Jews , stranger, long-lasting help, individual help , one-off help, work, acquaintances