Imię: Nieznane Nazwisko: Sołowiejczyk

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Sołowiejczyk
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Żyd
 • inna
 • brak
 • inne zagrożenie
 • Jeden z Żydów pracujących w warszawskim jachtklubie, ukrywający się później w mieszkaniu Zygmunta Szczękulskiego, a po wybuchu powstania razem z Celnikami i Hanną Kaliną w bunkrze w ruinach getta.

 • powstanie warszawskie
 • mieszkaniowe, życie prywatne/życie codzienne
 • kontakty z innymi Żydami, znajomi