Given name: Jakub Family name: Celnik

 • NO
 • Male
 • Jakub
 • Celnik
 • Yes
 • From Warsaw
 • no information
 • Jewish
 • other, basement, hiding place in an apartment , in an apartment
 • lack
 • other danger, on a street
 • Brat Saula Celnika pracujący w warszawskim jachtklubie przy naprawie niemieckich łodzi. Ukrywał się w mieszkaniu Zygmunta Szczękulskiego razem z bratem i Ann Celnik (Hanną Kaliną). Po wybuchu powstania warszawskiego ukrywał się z bratem i Ann w ruinach getta. Zbudowali z bratem duży bunkier w którym ukrywało się w sumie dwadzieścia osób. Podczas jednej nocy po powstaniu warszawskim został postrzelony przez Polaków. Udało mu się uciec. Pomógł mu Zygmunt Szczękulski zaprowadzając go do szpitala. Następne miesiące spedził ciężko chorując ze względu na odłamek naboju tkwiący ciągle w jego szyi. Po wojnie wyjechał razem z bratem i bratową najpierw do Niemiec, później do USA.

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, housing, help, work
 • illness, other help, contacts with other Jews , medical, long-lasting help, individual help , one-off help, acquaintances