Given name: Ola Family name: nieznane

  • NO
  • Female
  • Ola
  • nieznane
  • Olejniczak
  • Yes
  • Jewish
  • Przechowywała się w domu klasztornym Sióstr Niepokalanek na Kazimierzowskiej 59.

  • Poles operations, help
  • children, monastery/church, housing assistence