W domu Sióstr Niepokalanek na Kazimierzowskiej...

 • NO
 • W domu Sióstr Niepokalanek na Kazimierzowskiej 59, mieścił się internat i szkoła dla dziewcząt. Przełożoną była siostra Wanda, dzięki której uratowało się co najmniej 36 osób pochodzenia żydowskiego, dzieci i dorosłych. Część osób przechowywało się na Kazimierzowskiej, część siostra odsyłała do Wrzosowa (dzisiejszy Buraków), gdzie też miała dom pod opieką. Innym wynajdywała kwatery poza klasztorem. Nie wszystkie siostry wiedziały które dziewczynki są Żydówkami. Niektóre z dziewcząt, ze względu na wygląd, musiały mieszkać w części klauzurowej.
  W tym niewielkim domu działały tajne komplety, szkolne i uniwersyteckie, szkoła medyczna, działała Akcja Katolicka.
  Siostra przełożona mówiła, że każdy ma prawo wejść i każdemu trzeba udzielić pomocy.

 • 1940-00-00
 • 1944-00-00
 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, help
 • monastery/church