Kazimierzowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Kazimierzowska
  • 59
  • other
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, help
  • other help, monastery/church, housing assistence
  • Dom Sióstr Niepokalanek na Mokotowie.