Given name: Anna Family name: Kaliska

  • NO
  • Female
  • Anna
  • Kaliska
  • Yes
  • Kazimierzowska 59
  • Jewish
  • Żona inzyniera, historyk sztuki. Ukrywała się na Kazimierzowskiej 59, w domu klasztornym Sióstr Niepokalanek. Siostry zatrudniły ją fikcyjnie jako krawcową.

  • Poles operations
  • monastery/church