Jan Brzeziński nawiązuje kontakty z niemieckim...

 • NO
 • Jan Brzeziński nawiązuje kontakty z niemieckimi komunistami z Wehrmachtu, stacjonującymi w Forcie Bema na Woli. Sprzedają broń, pieniądze dostarcza Janek Krasicki. Brzeziński organizuje szmugiel broni i żywności do getta, wspólnie z Wincentym Florą i Józefem Chętkowskim. Broń pomagają im przerzucać do getta oficerowie straży pożarnej. Równolegle organizuje łączność radiową w swoim mieszkaniu na Bielanach, wspólnie z działaczem PPR, Mieczysławem Hejmanem.

 • 1942-00-00
 • Jesień
 • in the Ghetto, deportation
 • Germans operations, Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
 • atmosphere , hosts, other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, financial assistance, help from Jews, material help , acquaintances
 • Str. 2

 • Related people:

  • Krasicki Janek

   Działacz PPR. Przekazuje Janowi Brzezińskiemu fundusze na broń, kupowaną przez Brzezińskiego w Forcie Bema, od stacj...

  • Flora (lub Flera) Wincenty

   Działacz PPR, współpracuje w czasie okupacji z Janem Brzezińskim przy szmuglowaniu broni i żywności do getta.

  • Hejman Mieczysław (Mordechaj)

   Działacz PPR, współpracuje z Janem Brzezińskim; organizuje łączność radiową w mieszkaniu Brzezińskiego na Bielanach.

  • Brzeziński Jan

   Przed wojną działacz KPP, został uwięziony w latach ’30; w czasie okupacji zaangażowany m.in. we współpracę z ŻOB i...

  Related places: