Given name: Janek Family name: Krasicki

 • NO
 • Male
 • Janek
 • Krasicki
 • 1919-09-18
 • 1943
 • Sowliny
 • No
 • From Warsaw
 • Polish
 • secondary
 • Działacz PPR. Przekazuje Janowi Brzezińskiemu fundusze na broń, kupowaną przez Brzezińskiego w Forcie Bema, od stacjonujących tam niemieckich komunistów z Wehrmachtu i przemycaną do getta.

 • deportation
 • Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
 • Polish underground movement , financial assistance, acquaintances
 • Działacz komunistyczny; od 1939 we Lwowie. Przyjęty do Komsomołu, aktywnie propaguje stalinizm. Po przeszkoleniach, wiosną 1942, włączony do tzw. drugiej grupy inicjatywnej, która, po przerzuceniu do Polski zasiliła kadry komunistycznej konspiracji w ramach PPR i tworzonej wraz z nią Gwardii Ludowej. W grudniu 1942 na polecenie kierownictwa zabija wspólnie z Mieczysławem Hejmanem Bolesława Mołojca. We wrześniu 1943 został aresztowany i zastrzelony przez Niemców w trakcie nieudanej próby ucieczki. Za czasów PRL-u wokół jego postaci wykreowano legendę.